Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „DENTIMED” Sp. z o.o. w Sosnowcu z wykorzystaniem promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

W NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „DENTIMED” Sp. z o.o. w Sosnowcu działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wykonywana jest na podstawie zezwoleń Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i prowadzona jest w celu diagnostyki medycznej.

W NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „DENTIMED” Sp. z o.o. w Sosnowcu stosowane są urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące w Pracowni Rentgenowskiej.

Miejsce gdzie do wykonywania procedury medycznej wykorzystuje się promieniowanie jonizujące jest oznakowane jako Teren Nadzorowany i chronione jest przed dostępem osób nieupoważnionych. W pracowni tej przebywać mogą jedynie pracownicy oraz pacjenci poddawani procedurom medycznym.